مقاومت خمشی ترمووود

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی google

فهرست مقاله

برای تست مقاومت خمشی از دو روش استفاده می شود یکی استفاده از قطعات چوبی بدون عیب در فاصله دهانه کوتاه و روش دیگر استفاده از قطعات با عیوب طبیعی در فاصله دهانه طولانی تراست. نتایج نشان می دهد در اثر حرارت دادن به چوب در دماهای بالاتر از ۲۲۰درجه سانتی گراد کاهش قابل توجهی در مقاومت آن رخ میدهد. براساس استاندارد EN408 وبا استفاده از نمونه های بزرگتر مقاومت چوب نوئل تیمار شده در دمای ۲۳۰ درجه سانتی گراد وبه مدت ۵ساعت بررسی شد. قبل از انجام آزمایش باید نمونه های مورد نظر در رطوبت نسبی ۴۵تا ۶۵ درصد متعادل سازی شوند. نتایج بدست آمده از چوبهای حاوی گره نشان می دهد که چوب های حرارت دیده مقاومت کمتری نسبت به چوبهای معمولی دارند. علاوه بر دلایل مطرح شده خروج رزین از چوب نیز یکی از دلایل کاهش مقاومت چوب حرارت دیده است. در نهایت آزمایشات مطرح شده نشان می دهد مقاومت خمشی چوب ترمو نسبت به چوب معمولی ۴۰درصد کاهش می یابد که این مسئله به علت ضعیف شدن چوب در نقاط اطراف عیوب است. با این وجود در چوبهایی که در دماهای زیر ۱۹۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴ساعت تیمار حرارتی شده اند،میزان افت مقاومت خمشی بسیار کمتر است. اغلب آزمایشات انجام شده روی نمونه های کوچک و بدون عیب بوده است. نیاز است برای بدست آوردن نتایج بهتر و کامل از نمونه های آزمایشی در ابعاد کامل و با انواع و تعداد مختلف گره چوبی صورت پذیرد.در صورت عدم اطلاعات کافی توصیه می گردد که از چوبهای ترمو برای سازه های تحمل بار استفاده نشود.

 

 

تماس با کارشناسان ما جهت خرید و مشاوره

مقالات مرتبط