آلتن پیشگام در تولید محصولات چوبی ساختمان   شماره تماس: 26851503-021

سلسله کارگاههای فکر تا عمل پاکت آبی کانون مهندسان معمار – آبان و آذر 93

سلسله کارگاههای فکر تا عمل پاکت آبی کانون مهندسان معمار می باشد که شرکت لوناود اسپانسر طلایی کانون می باشد با حضور مهندس بیژن شافعی و دکتر وحید شالی امینی برگزار گردید

ارتباط با کارشناسان