آلتن پیشگام در تولید محصولات چوبی ساختمان   شماره تماس: 26851503-021

روز پدر- بهار93

ای تمام زندگی و هستی ام،

عشق را با تو تجربه كردم و بدان، مروارید زیبای عشقت همیشه در صدف سرخ قلبم جای دارد.

بهترینم،

به پای همه خوبیهایت برایت

خوب بودن،

خوب ماندن

و خوب دیدن را آرزو می كنم.

روز مرد را به تو عزیزترینم تبریك می گویم.

ارتباط با کارشناسان