آلتن پیشگام در تولید محصولات چوبی ساختمان   شماره تماس: 26851503-021

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1392

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران مورخ 12 تا 15 تیر 1392 محل دائمی برگزار گردید. مفتخریم که سفیر فنلاند از غرفه گروه پارسا بازدید نمودند.

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1392
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1392
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1392
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1392
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1392
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1392
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1392
ارتباط با کارشناسان