آلتن پیشگام در تولید محصولات چوبی ساختمان   شماره تماس: 26851503-021

نمایشگاه صنعت ساختمان -شیراز -1392

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان استان فارس توسط شرکت نمایشگاهای بین المللی فارس و با حمایت اداره کل مسکن و شهرسازی ، شهرداری شیراز ، سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس و اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس 6 الی 10 خرداد در محل دائمی نمایشگاه  شهرک گلستان برگزار گردید.درآخرین روز نمایشگاه مراسم اختتـامیه با حضور جناب آقای دکتر قادری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی برگزار گردید و ایشان ضمن حضور درغرفه نماینـدگی لوناوود و بازدید کامل از محصولات آن، لوح نفیس غرفه ممتاز نمایشگاه را به آقای نویدرضا سلاحی مدیریت نمایندگی اعطاء نمودند.

نمایشگاه صنعت ساختمان -شیراز -1392
ارتباط با کارشناسان