آلتن پیشگام در تولید محصولات چوبی ساختمان   شماره تماس: 26851503-021

ثابت ماندن قیمت محصولات این شرکت علیرغم افزایش نرخ ارز

بدینوسیله به اطلاع می رساند علیرغم افزایش نرخ ارز،تغییری در قیمت محصولات شرکت چوبین سازه نمای پارسا اعمال نخواهد شد.
ارتباط با کارشناسان