آلتن پیشگام در تولید محصولات چوبی ساختمان   شماره تماس: 26851503-021

تقدیم به تمام مردان ایران زمین

ای تمام زندگی و هستی ام،

عشق را با تو تجربه كردم و بدان، مروارید زیبای عشقت همیشه در صدف سرخ قلبم جای دارد. 

بهترینم، 

به پای همه خوبیهایت برایت 

خوب بودن، 

خوب ماندن 

و خوب دیدن را آرزو می كنم. 

روز مرد را به تو عزیزترینم تبریك می گویم.

ارتباط با کارشناسان