آلتن پیشگام در تولید محصولات چوبی ساختمان   شماره تماس: 26851503-021

سال نو مبارک

سال نومی شود. زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زنند
و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره…من…تو…ما…
کجا ایستاده اییم. سهم ما چیست؟… نقش ما چیست؟… پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟…
ای زمین سلامت می کنیم … ای ابرها درودتان باد…

چون همیشه امیدوار

سال نومبارک…

با آرزوی بهترین ها در سال 1393…

ارتباط با کارشناسان