آلتن پیشگام در تولید محصولات چوبی ساختمان   شماره تماس: 26851503-021

سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

چوبین سازه نمای پارسا جهت بازدید از محصولات ، اطلاع از پروژه های به انجام رسیده و همچنین جذب عاملین فعال فروش شما را به بازدید از غرفه خود واقع در ضلع شرقی سالن 38 در فضای باز در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان دعوت مینماید …
ارتباط با کارشناسان