آلتن پیشگام در تولید محصولات چوبی ساختمان   شماره تماس: 26851503-021

نمایندگی

شرایط و ضوابط همکاری با شرکت لوناوود

همکاری با شرکت آلتن (گروه پارسا) که در سه مرحله به شرح ذیل امکان پذیر می باشد. جهت شناخت توانمندی ها و بررسی عملکرد متقاضی، قرارداد همکاری در مدت زمان شش تا دوازده ماه در سطح همکاری فروش پیگیری می گردد. و پس از سپری شدن زمان مذکور و بررسي عملكرد در صورت تمایل متقاضی ، امكان اعطاي مجوز عامليت فروش ميسر ميباشد. هم چنین در صورت تمایل به دربافت مجوز نمایندگی انحصاری نیز میبایست متقاضی حداقل یک سال در مرحله عاملیت فروش فعالیت داشته باشد.

همکار فروش و بازاریابی

همکار فروش و بازاریابی شامل افراد، شرکت ها، فروشگاه ها، طراحان و یا شرکتهای مهندسین مشاوری می باشد که در بیش از حداقل 10 پروژه در سال بصورت مستقیم، واسطهمعرفی مشتری به شرکت و بالعکس باشد.

عامل فروش و بازاریابی

عامل فروش شامل شرکت ها، فروشگاه ها یا مشاورانی هستند که دارای مکانی مشخص به شکل فروشگاه یا شرکت به عنوان پایگاه اصلی با توجه به توان، علاقه و تمرکز ویژه جهت فعالیت های مرتبط با فروش محصولات شرکت لوناوود می باشد. در این شرایط، عامل فروش و بازاریابی راساً اقدام به فروش و ارائه خدمات مربوطه نموده و کالا را از شرکت لوناوود خریداری می نمایند.

نماینده انحصاری

نماینده انحصاری فروش و بازاریابی، شامل اشخاصی حقیقی یا حقوقی می باشند که با قبول و اعلام تعهد خرید سالیانه محصولات به میزان مشخص برای منطقه حوزه فعالیت مورد قرارداد امتیاز فروش را به طور مشخص بخود اختصاص می دهند.

مراحل درخواست همکاری تا عقد قرارداد با لوناوود

 • فرم درخواست همکاری را می توانید از روی وب سایت شرکت به آدرس www.lunawood.ir دانلود نموده ویا به آدرس ایمیل شرکت sales[ at ]parsa-group.com یک در خواست ارسال فرمایید.
 • فرم درخواست همکاری تکمیل شده را به همراه کپی مدارک فهرست شده در ذیل از طریق پست یا ایمیل ارسال فرمایید.
 • رزومه کاری با جزئیات کامل
 • کپی شناسنامه متقاضی و شرکا.
 • کپی کارت ملی متفاصی و شرکا
 • دوقطعه عکس 4*3 از متقاضی و شرکا
 • کپی روزنامه رسمی و یا جواز کسب به همراه اخرین تغییرات
 • کپی کلیه صفحات سند محل کار (در صورت مالکیت و یا سرقفلی)، کپی اجاره نامه محل کار(در صورت استیجاری بودن محل)
 • عکس از دفتر کار یا فروشگاه مورد نظر که جهت فعالیت در نظر گرفته شده است.
 • کپی کلیه صفحات سند انبار(در صورت مالکیت و یا سرقفلی )، کپی اجاره نامه انبار (در صورت استیجاری بودن محل)
 • گزارش گردش مالی ازدوره شش ماهه قبل از تاریخ درخواست
 • سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی
 • پس از دریافت و بررسی مدارک بالا توسط شرکت لوناوود ، تاریخ روز مذاکره تعیین می گردد و متقاضی جهت مذاکره و عقد قرارداد به دفتر دعوت میشود. دربرخی موارد بازدید از محل دفتر کار یا فروشگاه مورد نظر که جهت فعالیت در نظر گرفته شده است انجام می شود.
ارتباط با کارشناسان