آلتن پیشگام در تولید محصولات چوبی ساختمان   شماره تماس: 26851503-021

جدول کاربرد پروفیل ها

کفپوش فضای باز (Decking)

رده فناوری گونه طول ( متر ) ابعاد ( میلیمتر ) نقشه پروفیل نام پروفیل کاربرد متداول
TD کاج 3-6 26×92
پروفیل ترمووود LD2
LD2 PX2 کفپوش فضای باز (Decking)
TD کاج 3-6 26×117

پروفیل ترمووود LD2
LD2 PX2 کفپوش فضای باز (Decking)
TD کاج 3-6 26×117

پروفیل ترمووود SHP
SHP کفپوش فضای باز (Decking)
TD کاج 3-6 26×140
پروفیل ترمووود SHP
SHP PX2 کفپوش فضای باز (Decking)
TD کاج 3-6 26×118 LDR+ PX2 کفپوش فضای باز (Decking)

نمای ساختمان ( Exterior Cladding )

رده فناوری گونه طول/ متر ابعاد/ میلیمتر نقشه پروفیل  نام پروفیل کاربردمتداول
TD کاج 3-6 20×140

پروفیل ترمووود UYL
UYL نمای جوبی ساختمان
TD کاج 3-6 19×92

پروفیل ترمووود LD2
UTV نمای چوبی ساختمان
TD کاج 3-6 19×117

پروفیل ترمووود UTV
UTV نمایج چوبی ساختمان
TD کاج 3-6 19×140

پروفیل ترمووود UTV
UTV نمای چوبی ساختمان
TD کاج 3-6 19×117 UTS نمای چوبی ساختمان
TD کاج 3.6 19×92

پروفیل ترمووود SHP
SHP نمای چوبی ساختمان
TD کاج 3.6 19×117

پروفیل ترمووود SHP
SHP نمای چوبی ساختمان

سونا - استخر

رده فناوری گونه طول/ متر ابعاد/ میلیمتر نقشه پروفیل نام پروفیل کاربردمتداول
TS کاج 3-6 26×92 پروفیل ترمووود SHP Sauna SHP سونا – استخر
TD کاج 3-6 26×92 پروفیل ترمووود SHP Sauna SHP سونا – استخر
TD کاج رادیاتا 3-6 26×92 پروفیل ترمووود SHP Sauna SHP سونا – استخر
TD کاج رادیاتا 3-6 26×185 پروفیل ترمووود SHP Sauna SHP سونا – استخر

پنل های چوبی

رده فناوری گونه طول/ متر ابعاد/ میلیمتر نقشه پروفیل نام پروفیل کاربردمتداول
TD کاج 3-6 15×92 پروفیل ترمووود STP STP دکوراتیو داخلی
TD کاج 3-6 15×92 پروفیل ترمووود STS STS دکوراتیو داخلی
TD کاج 3-6 15×92 پروفیل ترمووود LPS LPS دکوراتیو داخلی
TD کاج رادیاتا 3-6 14×92 پروفیل ترمووود STP STP دکوراتیو داخلی
TD کاج رادیاتا 3-6 19×185 پروفیل ترمووود STP STP دکوراتیو داخلی

آلاچیق و پرگولا

رده فناوری گونه طول/ متر ابعاد/ میلیمتر نقشه پروفیل نام پروفیل کاربردمتداول
TD کاج 3-6 42×68 پروفیل ترمووود SHP SHP دکوراتیو داخلی
TD کاج 3-6 42×92 پروفیل ترمووود SHP SHP دکوراتیو داخلی
TD کاج 3-6 42×140 پروفیل ترمووود SHP SHP دکوراتیو داخلی
TD کاج 3-6 90×90 پروفیل ترمووود SHP Lunapost دکوراتیو داخلی

سایبان

رده فناوری گونه طول/ متر ابعاد/میلیمتر نقشه پروفیل نام پروفیل کاربردمتداول
TD کاج 3-6 26×68
پروفیل ترمووود SHP
SSS لوور، شیدر، سایبان
TD کاج 3-6 28/42×42
پروفیل ترمووود HSS
HSS لوور، شیدر، سایبان
TD کاج 3-6 42×42
پروفیل ترمووود SHP
SHP لوور، شیدر، سایبان
ارتباط با کارشناسان