مشاوره و فروش

نما ساختمان ترمو – باشگاه انقلاب – خانم ممتاز

مختصری درباره پروژه نما ساختمان ترمو – باشگاه انقلاب – خانم ممتاز

گونه چوب به کار رفته : کاج فنلاندی

ابعاد پروفیل : SHB و 117-19