مشاوره و فروش

ترمووود لوناوود نمای ساختمان – سعادت آباد

مختصری درباره پروژه ترمووود لوناوود نمای ساختمان – سعادت آباد

گونه چوب به کار رفته : UTS

ابعاد پروفیل : 117-19

در سه طرف ساختمان چوب کاج به کار رفته است.