درب چوبی-بلوار فرحزادی

مختصری درباره پروژه درب چوبی-بلوار فرحزادی