مشخصات چوب ترمو آلتن

مشخصات چوب ترمو (تغييرات شيميايی)

مشخصات چوب ترمو (تغييرات شيميايی)

تعداد بازدید : 2302


مقدمه

طي تاريخ، ويژگي هاي منحصر به فرد و فراواني نسبي انواع چوب ها، آن را مادۀ طبيعي و اصلي مورد مصرف در ساخت خانه ها، و ديگر سازه ها، مبلمان، اثاثيۀ منزل، ابزارآلات، وسايل نقليه و اشيايي زينتي كرده است. امروزه چوب بنابه دلايل مشابه و مصارف مهم ارزش و كارايي بالايي پيدا كرده است تمامي چوبها از سلولز، همي سلولز، ليگنين و مقادير اندكي مواد استخراجي و عصاره اي تشكيل شده كه در ساختار سلول جاي گرفته اند. تفاوتهاي موجود در حجم و ويژگي هاي اين اجزاي سازنده و نيز تفاوت هاي موجود در ساختار سلولي سبب شده است كه چوب ها سبك يا سنگين، سفت يا انعطاف پذير و سخت يا نرم باشند. ويژگي هاي يك گونه خاص چوبي، نسبتاً در حد معيني ثابت است، بنابراين انتخاب چوب صرفاً با توجه به گونۀ آن گاهي مناسب و كارساز است؛ با اين حال، به منظور استفاده از چوب به بهترين شكل در كاربردهاي مهندسي، بايد ويژگيهاي خاص يا مشخصات فيزيكي و شيميايي آن نيز در نظر گرفته شود.

فرآيند ترمو

فرايند ترمو يكي از آخرين تكنولوژي هاي تيمار چوب، براي مقاوم سازي آن در برابر عوامل محيطي و استفادۀ بهينه در فضاي بيروني و داخلي ساختمان مي باشد. در اين روش طي سه مرحله با اعمال دماي بسيار بالا به چوب، همراه با بخار آب و گردش هوا، مواد استخراجي آن خارج مي شود، باكتريها از بافت چوب حذف شده، رطوبت آن كاهش مي يابد و چوب در برابر انواع عوامل محيطي بسيار مقاوم مي گردد.
فاز 1 : افزايش دما و خشك كردن چوب
فاز 2: تيمار حرارتي  و از بين بردن رطوبت
فاز 3: خشك كردن و رطوبت دهي

مشخصات چوب ترموود (تغييرات شيميايی)

• تغييرات شيميايی

از نقطه نظر تغييرات شيميايی مواد اصلی و اوليه چوب؛ يعنی ليگنين، همی سلولز و سلولز با روشهای مختلف حرارتی كاهش می يابند. سلولز و ليگنين با سرعت كمتر و در درجه حرارت بالاتری نسبت به همی سلولز كاهش می يابند. عصاره يا مواد استخراجی چوب  به راحتی كاهش پيدا می كند و در نهايت اين تركيبات به روش عمليات حرارتی تبخير می شوند.

• سلولز و همی سلولز

سلولز و همی سلولز از تركيبات آلی چوب می باشند كه حاوی كربن و كربوهيدراتها هستند كه از تركيبات ساختاری چوب به حساب می آيند. 40-50 درصد مواد تشكيل دهنده چوب سلولز و 25-35 درصد نيز همي سلولز می باشد.
بعد از انجام عمليات حرارتی مقدار سلولز به مقدار قابل توجهی در چوب كاهش می يابد در نتيجه مقدار موادی كه قارچ ها و باكتريها به آنها حساس هستند و در واقع منبع تغذيه آنها محسوب می شود از بين رفته و به همين دليل چوب ترمووود در مقايسه با انواع ديگر چوب ها كه با روشهای ديگر اصلاح می شوند قابليت چشم گيری در مقابله با پوسيدگی پيدا می كند. همچنين با كاهش مقدار همی سلولز،  قابليت جذب آب توسط چوب ترمووود كاهش می يابد كه خود موجب ثبات ابعادی چوب در مقايسه با ساير چوب ها كه عمليات حرارتی روی آنها انجام نگرفته می شود.

• ليگنين (Lignin)

ليگنين ماده نگهدارنده سلولهای چوبی است كه از جمله مواد ساختاری چوب می باشد که قسمت های تيره سلولهای چوب به طور عمده از ليگنين تشكيل شده است. ليگنين در ديواره های سلولهای اوليه و ثانويه چوب نيز پيدا می شود. 25-30 درصد چوب های نرم و 20-25 درصد چوب های سخت از ليگنين تشكيل شده است. ماده ليگنين توانايی بهتری در مقابله با حرارت دارد و در درجه حرارتهای بالای 200°c  به صورت چشم گيری كاهش می يابد.كاهش ماده ليگنين در چوب بر روی رنگ، بر واكنش پذيری و تجزيه پذيری چوب تأثير می گذارد.

• مواد استخراجی (Extractives)

مواد استخراجی در حدود 5 درصد چوب را تشكيل می دهند كه از جمله تركيبات ساختاری چوب محسوب نمی شوند. اين گروه به عنوان مثال شامل، ترپن   ، چربی ، موم   يا اسيد فنيك  می باشد. بيشتر اين تركيبات طی عمليات حرارتی در چوب ترمو به راحتی تبخير می شوند كه در نتیجۀ تبخير مواد استخراجی چوب،  مقاومت چوب در برابر پوسيدگی و ساير موارد افزایش می یابد.

• سمّيت (Toxicity)

چوب ترموود به عنوان ماده جانشينی برای استخوان تست شد كه تستهای اوليه نتايج خوبی از خود نشان داد. به عنوان مثال چوب درخت فان (Birch) كه عمليات حرارتی روی آن انجام شده خصوصيات نزديكی نسبت به استخوان دارد. چوب ترموود يك ماده نازا (Sterile) می باشد و مواد سمّی در آن پيدا نمی شود بنابراين اين چوب از لحاظ سمّی بودن قابل اعتماد می باشد كه عاری از هر سمّی است كه به انسان و محيط اطراف زيان برساند.
برای مشاهده‌ی نمونه پروژه‌های ترمووود کلیک کنید.